Información Xeral

Información Xeral

1. Identificación do titular da web

En cumprimento do establecido no art. 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), infórmase que este Web site é titularidade da ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA (AETG), con domicilio social na EE de Telecomunicación. Lagoas Marcosende, s/n 36310 de Vigo (Pontevedra), teléfono 986465234, enderezo electrónico administracion@aetg.gal e C.I.F. G36771392.

A páxina web da AETG ten como obxectivo facilitar aos seus asociados e á sociedade en xeral, información sobre as actividades realizadas pola asociación, así como proporcionar servizos asociativos, tratando de axilizar por este medio as xestións cos distintos departamentos que compoñen a AETG.

2. Condicións de utilización da páxina web

O acceso á páxina web implica a aceptación das condicións contidas no presente aviso, polo que no caso de non estar conforme con algunha das devanditas condicións, deberase cesar na utilización da presente páxina web.

2.1. Acceso á páxina web

Certas partes da páxina web atópanse restrinxidas para o seu uso exclusivo aos asociados mediante a utilización dun nome de usuario e contrasinal, que se lles asigna desde AETG no momento da súa alta na mesma. Aqueles usuarios da páxina web que non sexan asociados poden acceder ás seccións públicas da mesma, debendo absterse de intentar acceder ás seccións reservadas aos asociados.

Todo usuario ten a obriga de usar a web de forma dilixente e correcta. Neste senso, o usuario comprométese a non utilizala:

1. para a realización de actividades contrarias á Lei, á moralidade, aos bos costumes aceptados ou á orde pública establecida.

2. e con fins ilícitos, prohibidos ou lesivos de dereitos e intereses de terceiros.

A AETG declina calquera responsabilidade derivada do uso do Web site polo usuario con ditas finalidades prohibidas.

2.2. Funcionamento e Contido

A AETG resérvase o dereito de realizar en todo momento e sen necesidade de aviso previo aos usuarios da web, as actualizacións e modificacións que considere oportunas tanto na información contida como na estrutura da páxina, así como a facultade de cambiar as condicións de acceso ao portal.

Igualmente a AETG non se fai responsable dos posibles fallos de comunicación, non podendo garantir por iso o funcionamento continuo e a dispoñibilidade de acceso á páxina web. Nestes casos, a AETG realizará o máis axiña posible todas aquelas actuacións tendentes á subsanar os mencionados erros.

A AETG informa aos usuarios que co fin de poder visualizar certos contidos da páxina pode ser necesario dispoñer de software específico para visualización de certos documentos (por exemplo: documentos en pdf, documentos Word, documentos Excel e documentos Power Point). Existen programas gratuítos para tal fin.

3. Propiedade Intelectual

Todo o contido da presente páxina, incluíndo as súas imaxes, gráficos, texto, e todo tipo de datos, son propiedade da AETG, así como o código fonte, o deseño e a estrutura da páxina. A AETG ten en exclusiva o exercicio dos dereitos de reprodución, distribución, modificación e comunicación dos mesmos, así como todos os dereitos de explotación en calquera das súas formas.

Todo o contido da páxina atópase protexido pola normativa en materia de propiedade intelectual e industrial, e a posible consulta ou descarga de material da páxina non conleva en ningún caso a cesión de ningún tipo de dereito sobre a propiedade intelectual ou industrial do citado material ou contido.

Non se permitirá a visualización, descarga e impresión dos contidos da páxina web se se realiza con fins publicitarios ou comerciais, ou para a súa distribución, comunicación pública ou modificación e, en xeral, nos casos nos que os devanditos actos sexan incompatibles cos fins desta páxina. No resto dos casos, debe procederse a citar a fonte.

En todo caso, os logos, gráficos, imaxes, iconas, etc. que formen parte da páxina web, non se poderán utilizar por separado do texto ao que acompañen ou do resto de imaxes ou gráficos do que formen parte.

Toda información que os usuarios da páxina web poidan facilitar como suxestións, propostas, etc., considéranse recibidas e cedidas a título gratuíto, polo que se prega que se absteñan de enviar toda aquela información que non teña o citado carácter.

4. Enlaces

A páxina corporativa ofrece enlaces a outros Web sites que poden resultar do seu interese. Aínda que a AETG trata de asegurar que os web sites de terceiros cumpran os estándares adecuados en seguridade, non podemos garantir o cumprimento da normativa vixente en protección de datos nos mesmos.

A AETG non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e perxuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes ou ofrecidos nos sitios Web non xestionados pola Corporación/Asociación e que resulten accesibles a través do Portal da AETG. No entanto, a Corporación/Asociación encádranse dentro do apartado a) do artigo 17 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), xa que a Asociación respecto de enlaces facilitados na Web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.

5. Responsabilidade

A AETG non se fai responsable, en ningún caso, dos danos que poidan xurdir, directa e indirectamente, pola falta de lectura e inobservancia deste aviso legal e a súa política de privacidade. Así mesmo, non se fan responsables do uso indebido do sitio web nin do material, contido e servizos que aparecen nel.

Do mesmo xeito, a AETG non se fai responsable da calidade final nin da veracidade do contido anunciado dos produtos ou servizos que se anuncian no sitio web, nin das condicións ofrecidas para que se manteñan vixentes no tempo ou no caso de certos termos.

6. Foro

Para calquera tipo de controversia existente polo acceso ou utilización do portal, os usuarios da páxina web e a AETG, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao foro dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.