Proceso selectivo

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA. ANUNCIO polo que se convoca o proceso selectivo para cubrir unha praza de persoal. Praza: técnico/a coordinador/a investigador/a (referencia: FNS-24-TCINV1).

Proceso selectivo

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA. ANUNCIO polo que se convoca o proceso selectivo para cubrir unha praza de persoal. Praza: (1) técnico/a coordinador de proxecto (referencia: QUANTUMSPAIN-24-TCP1).

Proceso selectivo

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2024 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Proceso selectivo

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2024 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunida-de Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática

Axuda

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE. ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a promoción do emprego autónomo en Galicia, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 e se procede a súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR341D).

Subscribirse a Convocatorias públicas