Proceso selectivo administracion

AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA. Contratación de posto de Responsable de Mantemento.

Privado
Público
Proceso selectivo administracion

GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. ANUNCIO do 3 de maio de 2024 polo que se dá publicidade á Resolución do 2 de maio de 2024 pola que se convoca, para contratación laboral indefinida, o proceso de selección por concurso-oposición para a cobertura dunha praza de enxeñeiro/a para o Centro de Fabricación de Inmunoterapias Celulares Avanzadas da Unidade de Produción de Fármacos, situado en Santiago de Compostela.

Privado
Público
Proceso selectivo administracion

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA. ANUNCIO polo que se convoca o proceso selectivo para cubrir unha praza de persoal. Praza: técnico/a coordinador/a investigador/a (referencia: FNS-24-TCINV1).

Privado
Público
Proceso selectivo administracion

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA. ANUNCIO polo que se convoca o proceso selectivo para cubrir unha praza de persoal. Praza: (1) técnico/a coordinador de proxecto (referencia: QUANTUMSPAIN-24-TCP1).

Privado
Público
Proceso selectivo administracion

CONCELLO DE PONTEVEDRA. Bases xerais e específicas que regulan a convocatporia de procesos selectivos para cubrir prazas vacantes incluídas na OPE para o ano 2023. A. Subgrupo A1. Clasificación: escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores. Número de vacantes: 1. Denominación: Técnico/a superior en enxeñería informática, mediante quenda libre.

Privado
Público
Axuda administracion

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA. RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas á execución de diversas actuacións de mellora das infraestruturas de telecomunicacións para a recepción e decodificación dos sinais de televisión dixital de alta definición en vivendas unifamiliares da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento PR853B).
 

Privado
Público
Proceso selectivo administracion

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2024 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Proceso selectivo administracion

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2024 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunida-de Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática

Axuda administracion

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE. ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a promoción do emprego autónomo en Galicia, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 e se procede a súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR341D).

Subscribirse a Convocatorias públicas