Consultas Técnicas

Datos de contacto para consultas técnicas ao

Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación

Teléfonos: 981 919 300 - 619 262 332

Correo electrónico: consultastecnicas@coit.es